15.3. Система національного рахівництва (СНР) та основні макроекономічні показники

Протягом майже сімдесяти років у колишньому Радянському Союзі розвивалась і використовувалася система макроекономічних показників, яка мала назву Баланс народного господарства (БНГ). Характерною особливістю цієї системи був поділ суспільного виробництва на дві нерівнозначні сфери:

•         матеріальне виробництво;

•          невиробнича сфера.

Відповідно до цієї концепції, сукупний суспільний продукт (ССП) та національ­ний доход (НД) як основні макроекономічні показники БНГ створювалися лише виробничою сферою. А продукт, вироблений нематеріальними галузями економіки (житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, охорона здоров'я, со­ціальне забезпечення, освіта тощо), в розрахунок не брався. Вилучення послуг із сфе­ри економічного виробництва в радянській статистиці відображало низький рівень економічного розвитку, недорозвинену сферу послуг, а також те, що пріоритетом еко­номічної політики було проголошено розвиток матеріального виробництва.

Баланс народного господарств