15.3. Система національного рахівництва (СНР) та основні макроекономічні показники

Протягом майже сімдесяти років у колишньому Радянському Союзі розвивалась і використовувалася система макроекономічних показників, яка мала назву Баланс народного господарства (БНГ). Характерною особливістю цієї системи був поділ суспільного виробництва на дві нерівнозначні сфери:

•         матеріальне виробництво;

•          невиробнича сфера.

Відповідно до цієї концепції, сукупний суспільний продукт (ССП) та національ­ний доход (НД) як основні макроекономічні показники БНГ створювалися лише виробничою сферою. А продукт, вироблений нематеріальними галузями економіки (житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, охорона здоров'я, со­ціальне забезпечення, освіта тощо), в розрахунок не брався. Вилучення послуг із сфе­ри економічного виробництва в радянській статистиці відображало низький рівень економічного розвитку, недорозвинену сферу послуг, а також те, що пріоритетом еко­номічної політики було проголошено розвиток матеріального виробництва.

Баланс народного господарства за 1923-1924 pp., розроблений в ЦСУ СРСР під керів­ництвом П.І.Попова і опублікований 1926 р., було визнано одним із перших у світі офіційних розрахунків макроекономічних показників. Знадобилося ще майже чверть сторіччя, перш ніж аналогічні макроекономічні розробки з'явилися в таких капіталістичних країнах, як США, Англія, Голландія та ін. Проте ці розрахунки були проведені вже у формі Системи націо­нальних рахунків (СНР), яка виникла на основі вдосконалення методології розробки БНГ.

Відомо три історичні етапи розвитку систем макроекономічних показників (табл. 15.1).

Таблиця 15.1.

Три етапи розвитку систем макроекономічних показників.

1-й етап

30-і — початок 50-х pp.

У колишньому СРСР склалась і закріпилася система статистичного обліку у формі БНГ

2-й етап

50-60-і роки.

У міжнародній статистиці фактично і офіційно