Напрям діяльності економічної політикиЗапитання для самоконтролю

1.       Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?

2.        Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.

3.        Що вивчає економічна теорія?

4.        Зародження та етапи розвитку економічної теорії.

5.        Назвіть основні етапи, розкрийте здобутки і проблеми історичного процесу роз­витку економічної теорії.

6.        Яка функціональна роль економічної теорії в розвитку людського суспільства?

7.        Які особливості розвитку економічної науки в Україні?

8.        Що являє собою логіка визначення предмета цієї науки?

9.        Дайте характеристику сутності економічних законів та економічних категорій.

10.      Методи пізнання соціально-економічних явищ і процесів.

11.      Класифікація економічних законів.

12.      Який зв'язок має економічна теорія та економічна політика?

Теми рефератів

1.       Становлення еволюційної парадигми економічної теорії.

2.        Економічна думка в Україні.

3.        Економічна теорія і формування економічного мислення.

4.        Економічна теорія і економічна політика.

5.        Основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій.