СУТНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ

магниевый скраб beletage

-    Відтворення - це безперервність, повторюваність виробництва (це не одномоментний акт, а безперервний процес виробництва матеріальних благ з метою задоволення потреб суспільства)особисте відтворення здійснюється, ж правило, на підприємствах однієї галузі;

-    з'єднання факторів виробництва досягається через найм кваліфікованої робочої сили;

-    організація процесу праці досягається на ґрунті широкого використання економічних методів господарювання;

-    економічною основою виступає однотипна власність на засоби виробництва;

-    результатом виробництва виступає, як правило, проміжний продукт, який у перспективі братиме участь у продовженні відтворення на інших підприємствах

-    суспільне відтворення обслуговує єдиний народногосподарський комплекс держави;

-    способом з'єднання робочої сили із суспільними виробничими фондами є загальнодержавна кооперація праці;

-    організація праці досягається за допомогою економічних та адміністративних методів;

-    економічною основою виступають багатоваріантні форми власності (від приватної до державної);

Рис. 15.1. Сутність відтворення

-    результатом суспільного виробництва виступає сукупний суспільний продукт

Центральне місце в СНР посідає показник валового внутрішнього продукту (ВВП)

 

Це найбільш загальний показник остаточного результату економічної діяльності на рівні національної економіки

 

 

Це вартісний грошовий показник, що вимірює ринкову вартість річного виробництва

 

 

Він характеризує єдність взаємопо­в'язаних чинників економічного процесу: виробництва матеріальних благ і надання послуг, розподілу доходів, кінцевого використання матеріальних благ і послуг

 

 

ВВП - результат економічної діяльності всіх господарських одиниць: підприємств, організацій та установ сфери матеріального виробництва і сфери послуг, домашніх господарств

 

ОБЧИСЛЕННЯ СУКУПНОГО СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ (НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ)

Сукупний суспільний продукт (ССП) - найбільш узагальнюючий показник виробничої діяльності всього працездатного населення країни. Формами ССП є: валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, кінцевий продукт, національний дохід

 

 

Валова вартість усіх товарів та послуг, створених на території країни протягом року, за винятком вартості їх проміжного споживання

 

^--------- ' ВНП

 

Валова вартість усіх товарів, створених у сферах національної економіки, незалежно від розташування національних підприємств

 

 

 

ССП - пп = кп

де ПП - проміжна продукція

 

 

ЗА ДОХОДАМИ

ЗА ВИТРАТАМИ

Заробітна плата

ПрибутокРента

Валові інвестиціїЧистий експорт

Відсотки, дивідендиРис. 15.2. Обчислення сукупного суспільного продуктуНОМІНАЛЬНИЙ І РЕАЛЬНИЙ ВВП

Величина валового національного продукту залежить не тільки від кількості виробленої продукції, а й від рівня цін. Інфляція і дефляція ускладнює підрахунки ВНП. Для спрощення останніх використовують коригування за допомогою індексу цінІндекс цін показує відносну зміну середнього рівня цін за певний період.

Ц поточного року

Індекс цін=----------- * 100%

Ц базового року

Індекс цін, що використовується для усуснення впливу інфляції на величину ВВП, називають дефлятором.

Дефлятор - середньозважена ціна всіх товарів і послуг у ВВПВиди індексу Ц-індекс цін споживчих товарів; -індекс цін товарів виробничого ^шзначення; -дефлятор ВНП

Номінальний ВВП

Дефл  * 100%