НАЦІОНАЛЬНИМ ДОХІД

магниевый скраб beletage

НД - це вартість тієї частини сукупного суспільного прибутку, яка залишається за відрахуванням спожитих засобів виробництва


(С)

 

(т)

Небхідний

 

Додатковий

продукт

 

продукт

предмети споживання; засоби споживання

  •    праця найманих робітників, зайнятих у матеріальному виробництві;
  • праця технічної інтелігенції, яка беспосередньо здійснює виробництво;
  •    праця малих та середніх виробників (підприємців)

-    пдвищення кількості праці, яка витра­чається у сфері матеріального вироб­ництва;

-    підвищення продуктивності праці;

ефективне використання засобів виробництваСтадії руху НД

ї

Розподіл та перерозподіл НД

Фінансово- кредитна

система

Система ціно­утворення

Канали

Виробтщтв^^^

 

Заробітна плата \

 

 

Прибуток

 

 

Дивіденди

 

 

Відсотки

 

 

Рента та орендна плата

Рис. 15.4. Національний дохідТЕОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУКУПНОГО СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ

У м о в и

Теорія реалізації завжди передбачає пропорційний розподіл виробництва. Це ідеал любого суспільства

Для простого відтворення

Для розширеного відтворення

I(V + т)=ІІС

I(V+m)>IIC

I(C+V)=IC+IIC

I(C+V)>IC+IIC

ІІ(С+ V+m) =I(V+m) +II(V=m)

I(V+m) +II(V+m)>II(C+ V+m)

Умовно-цифрова схема реалізації ССП при простому відтворенні


4000 c

 

. 1000V

 

. 1000m

\

: 6000 |

1

Частиш продукції І під­розділу (4000с) реалізу­ється в цьому ж підро­зділі, йде на заміщення Іс

Частина продукції II підрозділу (500v+500m) реалізується в цьому самому підрозділі, йде на забезпечення життєвими засобами працівників П підрозділу{її

Відбувається обмін продук 1(1000v+1000т) на ІІ(2000с У