ЦИКЛІЧНІСТЬ - ЗАГАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

магниевый скраб beletage

Безпосередні причини криз

Ринкова економіка розвивається циклічно. Економічне зростання змінюється спадом виробництва, процвітання - кризою і депресією. Циклічні коливання мають синхронний характер. Вони відбуваються зі сталою послідовністю і в чітко визначених межах

Класифікація економічних цикліввнутрішні суперечності ринкової економіки;

функціональна відокремленість її структурних елементів і принципова неможливість у зв'язку з цим цілісного макроекономічного її регулювання

1.  Короткочасні, або малі (3-4 роки).

2.  Середні економічні цикли (7-11 років).

Великі економічні цикли (40-60 років)Загальні закономірності економічних циклів:

-       економічні цикли середньої тривалості мають чотири послідовних фази: кризу, депресію, пожвавлення, піднесення. Перехід від однієї до другої фази здійснюється на базі ринкових саморегуляторів;

-       середні цикли за своїм змістом відображають циклічність розвитку не тільки виробництва, а й обміну, розподілу і споживання;

-       матеріальною основою середніх циклів є фізичне оновлення основних засобів виробництва, і насамперед - знарядь праці;

криза є найбільш складною і суперечливою фазою економічного циклу. З нею пов'язані і руйнівні сили і творча функціяКриза

-      нагромадження товарної маси;

-      падіння виробництва;

-      зменшується випуск товару;

-      знижується зарплата;

-      банкрутство;

-      знецінення капіталу тощо

Депресія

-      зупиняється падіння виробництва;

-      відновлюються економічні зв'язки;

-      масове оновлення капіталу;

-      низька зарплата

Пожвавлення

-      прискорюється економічне зростання;

-      збільшується платос­проможний попит;

-      зростають ціни;

-      збільшуються прибутки;

-      зростають кредитно- фінансові операції

Піднесення

-      розширяється попит на засоби виробництва і робочу силу;

-      відновлюється економічне зростання;

зростає прибуток і зарплата працівниківРис. 15.7. Циклічність - загальна закономірність ринкової економікиСУТНІСТЬ БЕЗРОБІТТЯ

Економічно активне населення в усіх країнах складається із трьох частин: зайняте, незайняте, безробітне. Безробітним, за класифікацією Міжнародної організації праці, є той, хто зареєстрований на біржі праці й активно шукає роботуБезробіття виникає

Чому існує Кезробіття

тоді, коли пропозиція праці (трудових ресурсів) перевищує попит

-     заробітна плата;

-     досягнутий рівень добробуту;

-     податкова політика;

-      вікова структура населення;

-      освітній рівень населення;

-     технічна озброєність праці

Факторні

які формуютщ попит і і пропозиціюПричини

Е

Види Іезробіття.

Фрикційне 1 (тимчасове) 1

Техноло- 1 гічне (структурне)!

Циклічне 1

Приховане 1 (латентне) 1

Застійне

^ ^ ^ ^ ^

Зміна місця роботи, професії тощо

Структурні зрушення у виробництві

Криза економіки

-Низька конкурен­тоспромож­ність

підприємств, -криза економіки

-         Відсутність роботи за кваліфікаці єю.

-         Відсутність бажання працювати

Головна економічна ціна безробіття - нереалізовані можливості, що полягають у невипущеній продукції

Соціальні

Шаслідки

- Наносить матеріальні збитки. - Наносить моральні збитки (формує почуття невпевненості, неповноцінності тощо)Рис. 15.8. Сутність безробіттяВідтворення Просте відтворення Розширене відтворення Економічні коливання Економічне зростання Суспільне виробництво Нециклічні економічні коливання Циклічні економічні коливання Сукупний суспільний продукт Реалізація ССП Економічний цикл Криза