Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1.       Поясніть сутність понять «рецесія», «депресія», «економічний цикл».

2.        Які показники характеризують економічне зростання в країні?

3.        Антициклічна державна політика, її сутність.

4.        Поясніть суперечливість впливу циклічного розвитку на економіку.

5.        Основні напрями антициклічного регулювання і на що вони спрямовані.

6.        Фази економічного циклу та їхня характеристика.

7.        Сутність відтворення.

8.        Просте і розширене відтворення.

9.        Яку частину населення відносять до економічно активного населення?

10.    Довгі, середні і короткі економічні хвилі.

11.    Розкрийте причини, зміст і наслідки економічних криз?

12.    Циклічний характер відтворення і економічного зростання.

13.    Показники динаміки економічного зростання.

14.    Дайте визначення безробіття як економічного та соціально-економічного явища.

15.    Які ви знаєте основні види безробіття? Охарактеризуйте їх.

16.    Наведіть приклади циклічного безробіття.

17.    Які показники вимірювання рівня безробіття ви знаєте?