ТЕМА 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ І ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ І ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

2.1.  Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини.

2.2.  Фактори виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини.

2.3.  Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва.