БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

магниевый скраб beletage

І РІВЕНЬ

г

 

І

 

Центральний

 

 

(емісійний банк)

 

 

НБУ

 

1—

 

 

 

II РІВЕНЬ

Рис. 16.5. Кредитна система УкраїниНАЦІОНАЛЬНИМ БАНК УКРАЇНИ

«НБ є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України».

Закон України «Про Національний банк України»}

К

Філії НБУ

Система НБУ

Управлінський апаратКонторська служба

Управлінські служби Аналітично-інформа­ційний департамент

Методичний департамент

Розрахункова палата

Банкнотно-монетний двір

Фабрика банкнотного паперу   

Державна "скарбниця"

Кримське республі­канське управління

Обласні управління

Інші філіїЦентральне сховище

спеціалізовані підприємства

банківські навчальні закладиА

н ш І

Визначає та проводить грошово- кредитну політику

Монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг

Здійснює банківське регулювання та нагляд

Веде реєстр банків і ФКУ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених випадкахФ

У

н к

ц

Виступає кредитором останньої інстанції для банків

Установлює правила проведення банківських операцій, обліку і звітності, захисту інформації, коштів і майна

Визначає систему, порядок і форми платежів

Складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування

Здійснює валютне регулювання і валютний контроль, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті

Забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металамиV

Визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує і контролює електронні платіжні засоби тощо

Організовує інкасацію та перевезення банкнот та інших цінностей. Здійснює інші функціїРис. 16.6. Національний банк України (структура та функції)ПРАКТИКУМ