Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1.       Дайте визначення «фінанси» і розкрийте необхідну об'єктивну необхідність їх­нього виникнення.

2.        Охарактеризуйте спільні та відмінні риси категорій «фінанси» і «гроші».

3.        Розкрийте основні структурні елементи фінансової системи.

4.        Порівняйте сутність «загально-державних фінансів» та «місцевих фінансів».

5.        Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції.

6.        Бюджет як економічна та юридична категорія.

7.        За допомогою чого (податків, позик чи грошової емісії) держава залучає кошти для вирішення економічних завдань?

8.        Що таке бюджетний дефіцит, яких форм він набуває?

9.        Назвіть основні витратні статті державного бюджету.

10.    Кредитні гроші та їхня характеристика.

11.    Дайте визначення податків та охарактеризуйте їхні основні види.

12.    Фіскальна політика держави та її мета.

13.    Витратні статті державного бюджету та їхня класифікація.

14.    Що таке кредитна система і які елементи вона має?

15.    Яке відношення має банківська система до кредитної системи?

16.    Які ви знаєте моделі фінансово-кредитної політики?

17.    Розкрийте основні функції НБУ.