ТЕМА 17. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО РОЗВИТОК

17.1.   Суть та структура світового господарства.

17.2.   Форми економічних відносин у системі світового ринкового господарства.