Куба Північна Корея : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

Куба Північна Корея

Рис. 17.1. Структура світового господарстваДЕРЖАВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Критеріями (показниками) рівня економічного розвитку є обсяг валового національного продукту, що припадає на одного громадянина країни; обсяг ВНП на одного працюючого (продуктивність праці);розмір

доходів (номінальних і реальних) на одну людинунайбільш розвинуті держави

а)       держави Латинської Америки:

-    Аргентина;

-    Бразилія;

-    Мексика;

б)       країни Азії: Індія, Малайзія, Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея