Основні напрями входження України у світове господарство

магниевый скраб beletage

- зовнішньоторговельна діяльність;

-          розвиток прямого виробничого співробітництва між фірмами України та інших держав;

- залучення в Україну іноземного капіталу, насамперед у формі інвестицій;

-          розвиток науково-технічного співробіт-ництва;

Рис. 17.6. Інтеграція України у світову економіку

-          участь України в міжнародних фінансово-кредитних, наукових та інших організаціях

Світова торгівля

Експорт

Імпорт

Зовнішньоторговельний оборот Торговельний баланс Експортно-імпортне сальдо

Інвестиції

ПРАКТИКУМ