Основні терміни і поняття

магниевый скраб beletage

Вільна економічна зона Позичковий капітал Міжнародна міграція робочої сили Валютне котирування Валютний ринокЗапитання для самоконтролю

1.       Місце України на світовому ринку товарів і послуг.

2.       Вектори інтеграції України у світове господарство.

3.       Форми міжнародних економічних відносин.

4.       Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формуван­ня світового господарства.

5.       Міжнародна міграція робочої сили: сутність, причини і основні напрями перемі­щення.

6.       Напрями і форми міжнародної спеціалізації.

7.       Поняття світового ринку і його структура.

8.       Попит і пропозиція на світовому ринку товарів.

9.       Національні та інтернаціональні чинники світового економічного розвитку.

10.    Поняття всесвітнього (світового) господарства, його сутність, етапи розвитку.

11.    Етапи розвитку світового ринку.

12.    Економічна інтеграція.