Види національного ринку.

магниевый скраб beletage

101.         Основні напрями антициклічного регулювання і на що вони спрямовані.

100.         Характеристика командно-адміністративної системи.

101.         Робоча сила: визначення та її вартість.

102.         Кредитні гроші та їхня характеристика.

103.         Які проблеми вирішує ринкова економіка?

104.         Співвідношення понять «праця» і «робоча сила».

105.         Тлумачення категорії капіталу різними економічними школами.

106.         Функції грошей та їхня характеристика.

107.         На що спрямована державна політика доходів у країнах з ринковою економікою?

108.         Переваги і недоліки командно-адміністративної системи.

109.         Закон грошового обігу і його визначення. Наведіть формулу.

110.         Фіскальна політика держави та її мета.

111.         Фази економічного циклу та їхня характеристика.

112.         Різноманітність форм власності: що це означає і чим вона спричинена?

113.         Які критерії лежать в основі класифікації видів підприємницької діяльності?

114.         Сутність комерційного кредиту та його характеристика.

115.         Крива Лоренца (наведіть її за допомогою графіка).

116.         Ціна робочої сили.

117.         Рівень і структура витрат: їхнє значення для фірми.

118.         Регулювання грошової маси в обігу: основна мета і суб'єкт регулювання.

119.         Основні принципи розвитку ринкової економіки.

120.         Умови, причини становлення і розвитку товарного виробництва.

121.         Які показники використовуються в мікроекономіці для визначення додатково­го обсягу ресурсів для розширення виробництва.

121.         Основний і оборотний капітал і їх характеристика.

122.         Монометалізм і його характеристика.

123.         Спосіб організації та функціонування відносин суб'єктів господарювання в ринковій економіці.

124.         Які фактори і яким чином впливають на зміни попиту і пропозиції?

125.         Грошова маса та її структура. Грошова база.

127. Чим супроводжується споживання кожної наступної одиниці продукції?

126.         Взаємозв'язок і протиріччя потреб і виробництва.

127.         Які відмінності між агрегатними показниками грошової маси?

128.         Закон пропозиції і його характеристика.

129.         Класифікація доходів населення і суспільства.

130.         Економічні закони і закони природи: чим вони відрізняються?

131.         Закон попиту і його характеристика.

132.         Змінні витрати.

133.         Витратні статті державного бюджету та їхня класифікація.

134.         Предмети праці та їхня модифікація в умовах науково-технічного прогресу.

135.         Франчайзинг.

136.         Види безробіття, їхня характеристика.

137.         Типи інфляції.

138.         Процес виробництва та його стадії.

139.         Види економічних інтересів. На що вони направлені?

140.         Менеджмент і його характеристика.

141.         Фактори виробництва та їхня роль в економіці.

142.         Форми власності в сучасній ринковій економіці.

143.         Характеристика ринкової економіки.

144.         Основні показники ефективності виробництва.

145.         Сутність матеріального виробництва та його характеристика.