ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативно-правові документи

1.       Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

2.        Про господарські товариства: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.

3.        Про підприємництво: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.

4.        Про підприємства в Україні: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24.

5.        Про приватизаційні папери: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

6.        Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

7.        Про форми власності на землю: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №18.

8.        Про власність: Закон України. - К.: Прес К., 1991.

9.        Бюджетний Кодекс України. Урядовий кур'єр 25 липня 2001р. №131.

10.    Господарський кодекс України. - К.: парламентське вид-во, 2005.

11.    Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 120-121. - С. 1-9.

12.    Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.

13.    Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести­ційні фонди)» від 2001 р.

14.    Закон України «Про кредитні спілки» від 2001 р.

15.    Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 2004 р.

16.    Закон України «Господарський кодекс України» від 2001р.

17.    Закон України «Про заставу» від 1992 р.

18.    Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 1991 р.

19.    Декрет КМУ «Про страхування» від 1993 р.

20.     Закон України «Про страхування» від 1996 р.

21.     Закон України Про внесення змін до закону України «Про страхування» від 2001 р.

Підручники і навчальні посібники

1.       Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. - Кн. 1/За ред. С. Панчишина та П. Островерха. - К.: Знання, 2006. - 723 с.

2.        Базилевич