СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО - ЗАГАЛЬНА УМОВА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Суспільне виробництво - це матеріальна база економічної системи. На його основі формується, розвивається і удосконалюється економіка та економічна система. Разом з тим і сама економічна система спрямована на його розвиток, якісне удосконалення, що є базою для реалізації багатоманітних потреб та інтересів усіх членів суспільстваХУСШЛЬІ ВИРОБНИЦТВО

Транспорт / _/

/наука і наукове обслуговування

Торгівля ^

характеризує співвідношення між галузями виробництва, народногоспо­дарські пропорції та стан суспільного по­ділу праці. Суспільне виробництво являє собою процес відтворення різноманітних / економічних благ та послуг.Будівництво

Сільське, лісове і водне \ господарство j

Охорона / здоров'я і фізкультура

/Пасажирський ' транспорт і зв'язок

Житлове господарство і

побутове обслуговування

Залежно від економічного призначення матеріальних благ суспільне виробництво поділяють на два підрозділи:

Відповідно і промисловість - основа розвитку матеріального виробництва поділяється на дві групи:Група А

(виробництво засобів виробництва)

І підрозділ

(виробництво засобів виробництва)

ПІДРОЗДІЛИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Група Б

ПІДРОЗДІЛИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОРБНИЦТВА

II підрозділ

(виробництво предметів споживання)

(виробництво предметів споживання)Рис. 2.2. Суспільне виробництво - загальна умова людського життяЛЮДИНА - ОСОБИСТИМ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

В економічній теорії дуже часто використовують такі поняття та категорії, як «працівник», «трудящий», «робоча сила», «особистий фактор виробництва» та ін.

Людський фактор - це органічна єдність свідомості і діяльності людини як рушійної сили та найвищої мети суспільного прогресуЛюдина є головним елементом продуктивних сил суспільства

Людина - суб'єкт економічних, виробничих і ВСІХ суспільних І відносин

Людина виступає носієм системи інтересів і є кінцевою метою виробництва

Людина визначає розвиток науки |

Роль людського фактора в процесі виробництва

і техніки, вдосконалення виробництва, суспільного життяКількісна

Якісна

Характеристика