НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

НТР являє собою переворот у продуктивних силах сучасного суспільства, в результаті якого здійснюється перехід від машинного до комплексно-автоматизованого виробництва. Разом з тим змінюється місце, роль і значення основної продуктивної сили в суспільному виробництві.Характерні риси НТР

Здійснюються фундаме­нтальні зміни в техніці і технологічних способах виробництва (лазерні, • плазмові, мембральні технології)

Проходять зміни у взає­модіях матеріального . виробництва і навколи­шнього середовища, природи і людиниПідвищується економічна і соціальна роль інформаційної діяльності в науковій організації праці і управлінні суспільним прогресом

Удосконалюється характер і зміст праці, відбувається поєднання в ньому розумових, фізичних і пси­хологічних знань людини з пере­вагою творчих елементівЗначення

НТР

*

НТР у колосальній мірі вищує можливості людини, підриває застійні форми життя, сприяє зростанню

ефективності її діяльності. *

Вона створює умови для досягнення матеріальних

благ і духовних цінностей. *

НТР сприяє справжній гу­манізації виробництва і удо­сконаленню особистості