Теми рефератів

магниевый скраб beletage

1.       Система мотивації діяльності людини.

2.        Науково-технічний прогрес як передумова економічного розвитку.

3.        Фундаментальне протиріччя економічного життя: необмежені потреби - обме­жені ресурси.

4.        Природно-ресурсний потенціал економіки України та ефективність його вико­ристання.

5.        Науково-технічний прогрес і його критерії.