ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

1.1.   Сутність і структура економічної системи.

1.2.  Типологізація і порівняння економічних систем.

1.3.   Історія та уроки формування економічної системи України.