КІЛЬКІСНІ ФАКТОРИ З РОСТАННЯ

магниевый скраб beletage

  •   нарощування основних і обігових фондів;
  •   збільшення кількості зай­нятого населення в сфері виробництва;
  •   збільшення кількості робочих місць;
  •   збільшення фонду робочого часу кожного працівника;
  •   нарощування об'єму капі­тальних вкладень;
  •   зростання добування і ви­користання сировинних та інших ресурсів

Передбачає розширення ви­робництва на основі якісного поліпшення його функціо­нуючих факторів при вдос­коналенні організаційно- економічних відносин.