ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

магниевый скраб beletage

  •     підвищення кваліфікації працівників, розвиток їх­нього професіоналізму;
  •    застосування нових засобів і предметів праці;
  •     більш раціональне викори­стання виробничого потен­ціалу;
  •     підвищення ефективності живої праці, її продуктив­ності;
  •     підвищення ефективності здешевленої праці;

Збільшення ролі і частки інтенсивного типу економічного зростання називається інтенсифікацією економіки

Рис. 3.4. Економічне зростання та його типи

  •     підвищення ролі і значення науково-технічного прогресу

Економічна система Суспільний лад

ПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняття

Історичні типи економічної системи Традиційна економічна система Командна система Перехідна економічна система Змішана економічна система