ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ - ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ

4.1.   Сутність і структура економічних потреб суспільства.

4.2.   Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.