СУКУПНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА - МЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

магниевый скраб beletage

«Для того щоб суспільні потреби могли бути задоволені, потрібно виробляти кожного товару саме стільки, скільки

його суспільство потребує». (М. Туган-Барановський)I -S-

§ 1 н я

Я й

s І

я ^

I S

Із

о. я

 

 

 

ч

 

я

 

W

 

и

 

я

 

я

 

«

 

е

 

о.

 

ю

 

m

 

Я

Я

й

■а

.3

S о

й

я

я

о

а

X

0J

 

о я

 

я

 

W

 

є

 

Й

 

 

 

 

 

я

 

я

 

w

 

Є

 

69

м е я в В" е в S й

я

ІО

а>

а н є В

и н а

9 В и Я

я

її?

5 І н

Ю я

£ з

0             Ш

4            а.

5             <u

a « в 2

1           «

І = 5 §

s §

е Й

£3

я

Я Я >4 О

.3 §- в и

U

о

я «

о

н

В

о

А

я

ч

К

а е

U.

а

ч:

Й

н

я   Ь

Я  £

ю  g

0       В а.         я Я     Й Й    в В     U

1          § s          І

Я  А

Л  S

¥3

S  £

  • 2 й

О. о

«  н

О

ю я

я < й о и

  • ч •рД4

я

В" .

•Е е ч о

  • з ©<

•5

я

ю - е

W

о

в Н

а

S

S к

п

В а

За ступенем нагальності задоволення потреб

За засобами, що забезпечують потреби

За суб'єктами задоволення потреб

За цільовим призначеннямН"

я

м

Я Щ

А

S <и Ж V

в

и и

я м

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

«Економічні відносини кожного даного суспільства виявляються перш за все як інтереси».

-       (К. Маркс)особисті;

-      групові;

-      колективні;

-      національні;

-      відомчі;

-     регіональні;

-      загальнолюдські;

-      суспільні

У реальному житті єдності інтересів досягають через реалізацію кожного з них у процесі їхньої взаємодії та взаємореалізації. Особистий інтерес працівника неможливо реалізувати, якщо не буде реалізовано інтересу підприємства, споживача продукції, суспільства в

цілому

Рис. 4.2. Економічні інтересиПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяПотреба

Економічні потреби Закон зростання потреб Інтереси

Економічний інтерес Державний інтерес Груповий інтерес Особистий інтерес

Носії інтересів

Економічний прогрес

Рушійні сили економічного прогресу

Форми НТП

Етапи НТП