Теми рефератів : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

Теми рефератів

1.       Суспільно-економічний лад, його структура та критерії ефективності.

2.        Економічні цілі і рушійні сили суспільства. Потреби й інтереси.

3.        Проблеми економіки України під час переходу до ринкових відносин.