Принципи формування власності

-    кожна форма власності має відбивати рівень зрілості суспільного поділу праці;

-     форма власності повинна бути адекватною структурі та ступені складності суспільних продуктивних сил;

кожна форма власності життєздатна лише тоді, коли знає свої економічні межі і формується під впливом об'єктивних обставин.Рис. 5.2. Різноманітність форм власності в УкраїніПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН

«Кожен має право користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності... Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним».

(Конституція України)Суб'єкт права

Основа

-   ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇОсобиста власність;

-   Власність трудового гос­подарства ( власність членів сім'ї, які спільно ведуть господарство);

Громадяни України

Іноземні громадяни

V

Особи без громадянства

-   Власність селянського й особистого підсобного господарства (земля, худоба, будинки) тощо

Трудові доходи від ведення влас­ного господарства

Трудові доходи від коштів, вкла­дених у кредитні заклади, акції та інші цінні папериЩ Принципи формування: І дефективність виробництва, І

успіх підприємницької ^Вяльності;

-        Розумний і свідомий ризик ^Яласника;

Характерні риси

Переваги

-   Господарювання з прибуткомВласність громадян є специфічною соціально-економічною формою особистого виробництва, яке відбиває внутрішньо сімейні відносини;

-   Це специфічна форма привлас­нення, яка характеризується най­більш повною монопольною фор­мою використання матеріальних благ в інтересах власника;

-   Приватна власність - це специфіч­на форма особистого споживання і відтворення робочої сили власника

По-перше, приватна власність найповніше відповідає принципам індивідуальної свободи людини. Остання отримує можливість і право самостійно вести власну справу і реалізувати свої економічні потреби і інтереси.

По-друге, вона є сильним стимулом активної економічної діяльності. Право індивідуального привласнення прибутку примушує підприємця постійно шукати нові ідеї, товари, послуги, ринки... По-третє, вона є демократичною формою власності. Кожний власник діє самостійно і незалежно від державиЗакон України "Про власність" окремо виділив право інтелектуальної власності, що є надзвичайно важливим для стимулювання науково-технічного прогресу в державі