ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1.   Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії.

1.2.   Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод еконо­мічної теорії.

1.3.  Економічні закони і категорії.

1.4.  Функції економічної теорії.