6.2. Товарне виробництво та умови його виникнення

магниевый скраб beletage

Наступний, другий тип організації економіки, або форма економічного розвитку, - то­варне виробництво (рис. 6.2). Матеріальною основою виникнення товарного виробництва, його речовим змістом став суспільний поділ праці, який спричинив якісну диференціацію товаровиробників, їх трудову доцільність, відокремлення і співіснування різних її видів. Але сам суспільний поділ праці не породжує товарних відносин. Тому другою причиною виникнення товарного виробництва є соціально-економічна відокремленість виробників, які спеціалізуються на виготовленні якогось продукту. Інакше кажучи, людина не тільки вибирає певний вид роботи, а й перетворює його на самостійну виробничу діяльність. Таке становище породжує його залежність від інших товаровиробників і необхідність обміню­ватися продукцією, продаючи її на ринку. Таким чином, якраз через обмін установлюються господарські зв'язки між людьми, а продукти праці протистоять один одному як товари.

Історично в суспільстві склалося два типи товарного виробництва - просте та розвинуте (загальне, капіталістичне, розширене, підприємницьке).

Просте товарне виробництво ґрунтується на особистій праці власників засобів виробництва. За його умов у товарній формі виступають лише речові фактори вироб­ництва та готова продукція.

Розвинуте товарне виробництво передбачає використання підприємцями - власниками засобів виробництва праці найманих працівників. Тут уже не тільки речові фактори та готова продукція виступають у товарній формі - товаром стає і робоча сила найманого працівника. Окрім того, безпосередній товаровиробник є від­окремленим від засобів виробництва і результатів його праці.

Просте і розвинуте товарне виробництво розрізняються між собою масштабом і рівнем технологічної озброєності. Якщо просте товарне виробництво, що ґрунтується як правило, на нескладній техніці, то розвинуте - на великій машинній індустрії.

Спільні риси простого і розвинутого товарного виробництва:

-           економічна свобода товаровиробників та їхнє відособлене господарювання;

-           конкуренція серед виробників і споживачів;

-           переважання вільного ціноутворення.