Лізинг як форма фінансування підприємницької діяльності.МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 ТЕСТИ

1.       Термін «Економікс» одержав всезагальне визнання після того, як його впер­ше використав у заголовку праці:

а)  Ж. Батіст Сей;

б)  Джон Стюарт Мілль;

в)  Альфред Маршал;

г)  Джон Мейнард Кейнс.

2.       Виберіть найповніше і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а)  економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

б)  економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на стан на­ціональної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в) економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів у цілях задоволення потреб його членів;

г)  економіка вивчає гроші, банківську систему, капітал, багатство.

3.       Назвіть визначення капіталу, яке відповідає його соціально-е