ТЕМА 10. РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СУТЬ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ. ЗАКОНИ РИНКУ

магниевый скраб beletage

10.1.   Ринок, його сутність, умови та функції.

10.2.   Структура та інфраструктура ринку.

10.3.   Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання.

10.4.   Конкуренція та її умови.

10.5.   Ціна як економічна категорія ринкової економіки.