ТЕМА 10. РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СУТЬ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ. ЗАКОНИ РИНКУ

10.1.   Ринок, його сутність, умови та функції.

10.2.   Структура та інфраструктура ринку.

10.3.   Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання.

10.4.   Конкуренція та її умови.

10.5.   Ціна як економічна категорія ринкової економіки.