10.2. Структура та інфраструктура ринку

Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату і складну

структуру (рис. 10.4).

За економічним призначенням виділяють сім взаємозалежних типів ринку, кожен

з яких поділяється на дрібніші. Серед них:

-          ринок засобів виробництва (спрямований на задоволення виробничих потреб). Його суб'єктами є фізичні та юридичні особи, що займаються економічною діяль­ністю (рис. 10.5);

-          ринок предметів споживання і послуг (призначений для задоволення фізіологіч­них та соціальних потреб людини) (рис. 10.6);

-         ринок нерухомості (призначений для торгівлі землею, об'єктами, що на ній збу­довані);

-         на ринку науково-технічних розробок та інформації відбувається купівля- продаж науково-технічної продукції, технічних засобів інформації та інформа­тивних систем;

-          фінансо