10.3. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового

регулювання

Ринкова економіка має свою особливу систему регулювання, яку іноді розгляда­ють як засіб саморегулювання економіки.

Ринкове регулювання здійснюється на основі законів попиту, пропозиції, спів­відношення попиту і пропозиції.

Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах і послугах, яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі (рис. 10.13).

Попит - це бажання покупців придбати товар. Попит завжди конкретно визначе­ний. Він має властивість змінюватись під впливом ряду факторів і тому слід звернути на його принципові особливості.

По-перше, він тісно пов'язаний з реальними суспільними потребами, але не збіга­ється з їхньою кількісною визначеністю.

По-друге, попит залежить від платоспроможності покупців, тобто від забезпече­ності потенційної потреби в товарах і їх послугах грошовим покриттям. Отже, універ­сальною формою вираження попиту є гроші.

По-третє, суб'єктом поп