Головна функція грошового ринку:

балансування попиту і пропозиції грошей, формування ринкового рівня відсотка як ціни грошей

Чинники, що визначають попит на гроші

Показники І

Зростання динаміки цін

Зростання реальних доходів

Зростання ставки відсотка