Головна функція грошового ринку:

балансування попиту і пропозиції грошей, формування ринкового рівня відсотка як ціни грошей

Чинники, що визначають попит на гроші

Показники І

Зростання динаміки цін

Зростання реальних доходів

Зростання ставки відсотка

Номінальний попит на гроші

Пропорційно збільшує залишки грошей

Збільшує попит

Зменшує попит

Реальний попит на гроші

Не змінює попиту на залишки грошей

Збільшує попит

Зменшує попит