11.2. Підприємство як первинна ланка економіки

Підприємницька діяльність здійснюється через певні організаційні структури - підприємства (рис. 11.3; 11.4).

Підприємство_- це господарська ланка, якій властиві такі риси:

-          наявність єдиного майна, необхідного для здійснення економічного процесу;

-          технологічна зумовленість факторів виробництва;

-          певне місце в системі суспільного поділу праці.

Залежно від форми власності розрізняють такі організаційні види підприємств: одноосібне володіння, партнерство, корпорація.

Одноосібне володіння - підприємство, власником якого є одна особа або сім'я, що самостійно веде справу з урахуванням своїх інтересів, одержуючи весь дохід і ризи­куючи своїм майном і грошима.

Одноосібним володінням вважають:

-          індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи і виключно на її праці;

-          сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян-членів однієї сім'ї;

-          приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили.

Така форма організації бізнесу має можливі переваги перед іншими. Кожен влас­ник:

-          володіє всім прибутком підприємства;

-          користується повною свободою діяльності;

-          платить відносно невеликі податки.

Але вона має серйозні недоліки:

-         повна майнова відповідальність, що несе власник;

-         нестача капіталу;

-         труднощі менеджменту тощо.

Партнерство (товариство) - це підприємство, організація або установа, заснова­на на засадах угоди двох чи більше осіб (в тому числі юридичних) шляхом об'єднання фінансових ресурсів і підприємницької діяльності, з метою одержання та розподілу прибутків, а також розподілу ризику і збитків.

Партнерство створюють на основі договору, яким регулюють права й обов'язки партнерів, участь у спільних витратах, розподіл прибутку, поділ майна. Кількість учасників партнерства звичайно обмежена декількома десятками. Для партнерів пе­редбачені простіші, ніж для компаній, правила створення, розпуску, звітності. Переваги цієї форми:

-         залучення додаткових фінансових джерел: кожен партнер вносить свіжі ідеї, свій талант;

-      &nbs