Як же добитися стійкості функціонування підприємств?

магниевый скраб beletage

Чисто теоретично - без конкретних показників виробництва, посилаючись на комерційну таємницю, - два способи забезпечення стійкості підприємства запропо­нував уже відомий нам автор монографії «Менеджмент устойчивого развития пред- приятия». Їх опис і детальний аналіз не є основною метою цього розділу. Це окрема, причому дискусійна, проблема. Тут необхідно лише відзначити одну обставину. Їх використання можливе лише на підприємствах з достатньо могутнім фінансовим і науково-інтелектуальним потенціалом.

В умовах же транзитивної економіки більшість підприємств (виключаючи мож­ливо підприємства ВПК) таким потенціалом не володіють. Тому це завдання ляже в основному на плечі власника підприємства або рядового менеджера. На думку авто­рів, ця мета може бути досягнута за допомогою різних стратегічних і тактичних під­ходів, серед них:

-          обґрунтований вибір основної операційної діяльності, орієнтованої на спожива­ча, його потреби, їх формування і максимальне задоволення;

-         прогнозування розвитку підприємств і напрацювання превентивних заходів по

мінімізації впливу дестабілізуючих факторів;

-         комбінування виробничої діяльності, тобто поєднання на одному підприємстві різногалузевих виробництв пов'язаних між собою в технічному, економічному та організаційних відносинах;

-         диверсифікація виробництва, тобто одночасний розвиток на підприємстві бага­тьох технологічно не пов'язаних між собою видів виробництва досить значних асортиментних виробів;

-         дублювання економічних зв'язків підприємств-товаровиробників з підприємствами-постачальниками різноманітних ресурсів;

-         розвиток і удосконалення транспортної інфраструктури, логістичної системи та системи інформації;

-         удосконалювати підходи до організації процесів управління в напрямі поєднання стратегічного та оперативного менеджменту.