11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

магниевый скраб beletage

Кожне підприємство не може досягти своїх цілей і бути успішним без ефектив­ного управління.

Управління - це цілеспрямована дія суб'єкта на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин.

Управління розпочало своє існування з появою перших організацій. Особливої уваги воно набуло в часи перших державоутворень, зокрема в Римі, Македонії, Київ­ській Русі. Суб'єктами управління тоді виступали королі, царі, воєводи, генерали.

Однак дослідження управління як науки почали проводитись лише наприкінці ХІХ ст. Перший крок у розвитку теорії управління було зроблено американським ін­женером Фредеріком І. Тейлором, який опублікував у 1911 р. свою книгу «Принципи наукового управління».

Другий крок у розвитку концепції наукового управління зробив Анрі Файоль. Він став не тільки засновником класичної (адміністративної) школи управління, його на­звали ще й батьком науки управління. Управління великою французькою вугільною компанією допомогло йому:

-         розвинути принципи управління (за Файолем їх чотирнадцять);

-         описати функції управління (планування, організація, розпорядництво, коорди­нування і контроль);

-         систематизувати підхід до управління всією організацією.

В Україні розвиток науки управління відбувся в межах командно-адміністративної системи і був направлений на вдосконалення управління цією системою.

Проведення економічних реформ (1985-1991) в Україні привело до змін форм і методів управління в умовах переходу до ринкових відносин.

Залежно від форми власності і масштабів виробничо-господарської діяльності науковці і практики виділяють два стилі управління.