ФОРМИ

 •    індивідуальна - заснована на приватній власності фізичної особи та її особистої праці;
 •     сімейна - основана на власності та праці громадян України, членів однієї родини;
 •    приватна - заснована на власності окремого громадянина України, який користується правом наймання робочої сили;
 •    колективна - заснована на власності трудового колективу, кооперативу та іншого статутного товариства;
 •    орендна - орендована за певну плату на різний період;
 •    державна - заснована на загальнодержавній власності;
 •     спільна - заснована на об'єднанні майна різних власників;
 •    інноваційна - створення та використання інтелектуальної власності;

інші підприємства, що засновані на власності юридичних осіб та громадян інших державРис. 11.1. Підприємницька діяльністьБІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦТВО

 •    Бізнес і підприємництво - не тотожні категорії. Бізнес -широше поняття, ніж підприємництво. Він охоплює відносини між усіма учасниками ринкової економіки і включає діяльність не тільки підприємців, а й споживачів і найманих працівників, працівників державних структур тощопідприємці;
 •    колективи підприємств і підприємницькі асоціації;
 •    індивідуальні і колективні споживачі продукції, яку пропонують підприємці;
 •    персонал, який здійснює трудову діяльність за наймом;
 •    державні структури 1 обмін діяльністю між суб'єктами економіки;

1 намагання кожного учасника реалізувати свої інтереси незалежно від реалізації інтересів своїх конкурентів;

1 прагнення нав'язати свої інтереси конкурентам, які є учасниками ділового спілкування;

1 нав'язування особистої або колективної ініціативи в процесі підготовки і підписання угоди;

1 здатність і готовність йти на особистий ризик заради здійснення угоди на вигідних умовах;

1 здатність до досягнення вірогідних і дійсних результатів підписаних угод, до визначяння пріоритет у своїй діяльностіСИСТЕМИ БІЗНЕСУ

1.     Підприємницький:

 •      виробництво продукту;
 •      комерція (торгівля);
 •      комерційне посередництво.

2.      Споживчий.

3.      Трудовий.

4.    &n