МАРКЕТИНГ - ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ

магниевый скраб beletage

Це система управлінських важелів, методів і відносин, що пов'язують у єдине ціле господарські функції з розроблення, виробництва, збуту

продукції та послугКомплекс

Скидки (знижки) Націнки (надбавки) Строки платежів Собівартість

Асортимент;

Якість;

Властивості;

Упаковка;

Сервіс.

  •                      метод доставки;
  •                      спосіб доставки;
  •                      транспортування;

- зберігання;

  •                      обробка вантажу;

-     імідж компанії та п продукції;

-     реклама;

-     паблик рілейшнз;

-     виставки;

-     форми торгівлі

маркетингу

продаж і обслуговуванняФормування структур мар \ кетингових служб

Розроблення асортиментної програми виробництва продукції (план марйртингу)

Установка у на товари належних цін

Підготовка умов щодо виконання програм витюбниптва ^

Налаго^ ження системи розподілу товарів

МАРКЕТИНГУ

Рис. 11.12. Маркетинг - філософія бізнесуВИДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У практиці господарювання розрізняють «мікромаркетинг», який дозволяє розв'язувати проблеми виробництва і збуту на рівні підприємства, та «макромаркетинг», спрямований на вирішення проблем у межах національної економіки

 

 

 

 

Конверсійний маркетинг

мета ^ мета ^

Формування попиту та стимулювання збуту (фопстиз)

Стимулювальний маркетинг

Стимулювання попиту

 

 

 

 

Синхромаркетинг

мета ^

Регулювання попиту в разі його коливань

 

 

 

 

Підтримувальний маркетинг

мета ^

Підтримання задовільного попиту

 

 

 

 

Розвивавальний маркетинг

мета ^ мета ^

Перетворення потенційного попиту споживачів на реальний

Ремаркетинг

Відновлення попиту, що знизився

 

 

 

 

Демаркетинг

мета ^

Зниження надмірного попиту

 

 

 

 

Протидіючий маркетинг

мета ^

Доведення до нуля попиту, що суперечить інтересам суспільства

 

 

 

 

^^^ - Внутрішній маркетинг

^^S^ - Міжнародний маркетинг

Прогнозу- - Експортний маркетинг

ванням довго- т -

.. .. W - Імпортний маркетинг строкової ринкової ^s^.

діяльності підприємства ^^Ч. - Науково-технічний відповідно до змін попиту

споживачів на певні товари ^^^ - Маркетинг прямих інвестицій

  • займається стратегічний маркетинг^Оч а/г™,™,,™ . ______ „,______________________________________ „„___

r r ^s^w - Маркетинг по видам товарів та послуг

Рис. 11.13. Види маркетингової діяльностіПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяПартнерство (товариство)

Підприємництво

Підприємство

Бізнес

Організаційно-правові форми

підприємництва

Акціонерна корпорація

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю

Повні товариства

Фермерське господарство

Ефективність виробництва підприємств

Спільне підприємство

Орендне підприємство

Малі підприємства

Виробниче підприємство

Комерційне підприємництво

Посередницьке підприємництво

Фінансове підприємництво

Страхове підприємництво

Управління

Менеджмент

Суб'єкти управління

Об'єкти управління

Практичний менеджмент

Бізнес-план

Сегментація