МАРКЕТИНГ - ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ

Це система управлінських важелів, методів і відносин, що пов'язують у єдине ціле господарські функції з розроблення, виробництва, збуту

продукції та послугКомплекс

Скидки (знижки) Націнки (надбавки) Строки платежів Собівартість

Асортимент;

Якість;

Властивості;

Упаковка;

Сервіс.

  •                      метод доставки;
  •                      спосіб доставки;
  •                      транспортування;

- зберігання;

  •                      обробка вантажу;

-     імідж компанії та п продукції;

-     реклама;

-     паблик рілейшнз;

-     виставки;

-     форми торгівлі

маркетингу

продаж і обслуговуванняФормування структур мар \ кетингових служб

Розроблення асортиментної програми виробництва продукції (план марйртингу)

Установка у на товари належних цін

Підготовка умов щодо виконання програм витюбниптва ^

Налаго^ ження системи розподілу товарів

МАРКЕТИНГУ

Рис. 11.12. Маркетинг - філософія бізнесуВИДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У практиці господарювання розрізняють «мікромаркетинг», який дозволяє розв'язувати проблеми виробництва і збуту на рівні підприємства, та «макромаркетинг», спрямований на вирішення проблем у межах національної економіки