Маркетинг Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1.       Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне й відмінне у поняттях «підприємництво» і «бізнес».

2.        Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

3.        Основні завдання домашніх господарств в умовах ринкової економіки.

4.        Що і які фактори визначають свободу підприємця?

5.        Види підприємництва.

6.       Які критерії лежать в основі класифікації видів підприємницької діяльності?

7.        Спосіб організації та функціонування відносин суб'єктів господарювання в рин­ковій економіці.

8.        Менеджмент і його характеристика.

9.        Принципи підприємництва.

10.    Суть та ознаки підприємства.

11.    Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі?

12.    Види підприємств залежно від власності, розміру та сфер функціонування. Дайте повну характеристику кожного з них.

13.    Охарактеризуйте основні види підприємницької діяльності.

14.    Що таке ефективність виробництва і її показники?

15.    Розкрийте основні функції менеджменту.

16.    Які види маркетингової діяльності ви знаєте?