Теми рефератів : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

Теми рефератів

1.       Теоретичні основи розвитку підприємництва в перехідній економіці України.

2.        Організація й розвиток малого підприємництва в Україні.

3.        Фінансування малого й середнього бізнесу.