Теми рефератів

1.       Теоретичні основи розвитку підприємництва в перехідній економіці України.

2.        Організація й розвиток малого підприємництва в Україні.

3.        Фінансування малого й середнього бізнесу.