Види собівартості

магниевый скраб beletage

 •   Цехова собівартість включає виграти, пов'язані виключно з виготовленням продукції.
 •   Виробнича собівартість склада­ється з витрат на виготовлення товару, на оплату праці управлінського та допоміжного персоналу, утримання офісів.
 •   Розрахункова собівартість відо­бражає затрати, що очікуються у періоді, на який розробляється виробнича програма.
 •   Фактична собівартість відображає дійсний рівень затрат, що склався за підсумковий період.
 •   Комерційна (повна) собівартість включає виробничу собівартість і витрати, пов'язані з реалізацією товару.
 •   Кошторисна собівартість - визна­чають за кошторисними нормами споживання виробничих ресурсів
 • Індивідуальна собівартість

  Суспільна собівартість

   

  Загальна собівартість

   

  - собівартість показує витрати різних підприємств на виробництво ^ однакової продукції, дозволяє Н зорієнтувати індивідуальні витрати з се суспільнонеобхідними; .£ - собівартість - основа

ціноутворення; u - собівартість - найважливіший

показник ефективної роботи д підприємства;

Рис. 12.2. Собівартість продукції

Я - зниження собівартості - реальна 3" основа зниження вартості і ціни на д відповідні продукти, основа РО підвищення матеріального добробуту населення