СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ

магниевый скраб beletage

Прибуток - це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво

ФУНКЦІЇ ПРИБУТ

К У

 

Оцінювальна

 

Розподільча

Стимулювальна

 

 

Характеризує ефект гос­подарської діяльності підприємства (фірми)

 

Її зміст у тому, що при­буток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспіль­ства

Виявляється в тому, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання

 

 

 

 

 

Прибуток — це економічна винагорода за підприємницький ризик. Прибуток є стимулом ефективного використання всіх факторів виробництва

х100%

Обчислення прибутковості (рентабельності) фірми

Рентабельність = П(прибуток) продукції Св(собівартість прод.)

Рентабельність _ П фірми          ФО + ФОЗРис. 12.3. Сутність прибуткуФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Дохід фірми - це не тільки складові її фінансових результатів, це найважливіший показник, джерело існування та розвитку

підприємства і підприємництва