13.1. Робоча сила як товар

магниевый скраб beletage

Особливістю капіталістичного виробництва є те, що воно ведеться на основі на­йманої праці, тобто на основі продажу і купівлі робочої сили.

Купівля-продаж робочої сили означає, що остання перетворюється на товар. Це перший ступінь переходу капіталістичної власності зі свого юридичного змісту в економічний зміст, тобто в реальні економічні відносини між власником робочої сили - найманим працівником та власником грошей - капіталістом. Для перетво­рення робочої сили на товар необхідні такі соціальні умови: по-перше, її власник має бути юридично вільною особистістю, тобто мати змогу вільно розпоряджатися сво­єю робочою силою; по-друге, юридично вільна людина має бути позбавлена засобів виробництва матеріальних благ і послуг, а отже, засобів до існування, що змушує її продавати свою робочу силу; по-третє, необхідна наявність у суспільстві осіб, які володіють засобами виробництва і грошима, а тому змушені і мають змогу купувати робочу силу з метою її використання у виробництві.

Перетворюючись на товар, робоча сила, як і будь який інший товар має дві влас­тивості: вартість і споживчу вартість.

Споживча вартість товару «робоча сила» - це здатність робочої сили бути дже­релом вартості й до того ж більшої вартості, ніж вона сама має, тобто має здатність бути джерелом додаткової вартості.

Вартість робочої сили має якісне і кількісне визначення.

Якісне визначення вартості товару «робоча сила» утворюють відносини купівлі- продажу робочої сили між найманим робітником і капіталістом.

Кількісне визначення вартості товару «робоча сила» зводиться до величини її вартості, яка визначається кількістю суспільно необхідної абстрактної праці, потріб­ної для виробництва життєвих засобів, що забезпечують відтворення робочої сили найманих працівників.