13.3. Форми і системи заробітної плати

В умовах ринкових відносин розрізняють номінальну та реальну заробітну плату (див. рис. 13.2).

Номінальна заробітна плата - являє собою суму грошей, яку отримує робіт­ник за виконану роботу.

З урахуванням ступеня розвитку суспільства, економічного, інституціонального чинників і навіть природно-кліматичних умов заробітну плату як ціну будь-якого то­вару визначають багато факторів:

-          ступінь розвитку науково-технічного, економічного і духовного процесу країни;

-          ступінь збалансованості трудових ресурсів і робочих місць, тобто співвідношення попиту і пропозиції робочої сили;

-          фізичне здоров'я людини, її загальноосвітній, культурний і професійний рівень;

-          умови праці (привабливість, шкідливість, організація);

-          рівень організованості найманих робітників у боротьбі за свої соціальні права;

-          рівень захищеності найманих робітників державою, встановлення та дотрима