СУЧАСНА СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

магниевый скраб beletage

Заробітна плата за своїм складом неоднорідна. Вона містить різні за функціональним значенням складові частини. Співвідношення між ними утворює структуру заробітної плати.

 

 

 

 

Тарифні ставки робітників

 

Посадові оклади ІТР і службовців

 

ОСНОВНА

ЗАРОБІТНА

ПЛАТА

бути повною мірою враховані заздалегідь і відображають специфіку праці конкретного працівника, а також специфічні умови праці на підприємстві (в регіоні)Ставки заробітної плати істотно різняться залежно від професії, рівня кваліфікації і навіть у межах однієї професії. Таке явище називається диференціацією заробітної плати.

 

 

 

 

 

І

 

Наявність конкуренції на ринку праці

|

1 Обмеження мобільності робочої сили

Рис. 13.3. Сучасна структура заробітної платиПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяРобоча сила Заробітна плата Праця

Закон вартості робочої сили Дохід

Реальна заробітна плата Прожитковий мінімум Номінальна заробітна плата

Тарифні сітки Ціна праці

Тарифна ставка (оклад) Районні коефіцієнти Відрядна(поштучна) заробітна плата Погодинна заробітна плата «Система ХЕЛСІ» «Система Рована» «Система участі в прибутках»Запитання для самоконтролю

1.       Робоча сила: визначення та її вартість.

2.        Співвідношення понять «праця» і «робоча сила».

3.        Ціна робочої сили.

4.        Види безробіття, їхня характеристика.

5.        Ринок праці та особливості його функціонування.

6.        Відношення «наймана праця - капітал» як економічний зміст капіталістичного привласнення (власності).

7.        Вартість товару робоча сила і вартість, що створюється працею робітника.

8.        Необхідний і додатковий робочий час.

9.        Форми і системи оплати праці.

10.    Номінальна і реальна заробітна плата.

11.    Дайте визначення категорії «робоча сила», уточніть коли робоча сила перетворю­ється в товар.

12.    Чим відрізняється «робоча сила» від «праці»?

13.    Як саме відбувається оцінка вартості «робочої сили» і «праці»?