Шинкарук Володимир Ілоріонович

Народився 22 квітня 1928 р. у с. Гайворон Володарського району Київської області.

1945 — закінчив Володарську середню школу.

1945—1950 — студент філософського факультету Київського дер­жавного університету ім. Т.Г. Шевченка.

1950—1951 — навчання на річних курсах викладачів суспільних на­ук при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

1951   — асистент кафедри історії філософії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

1952    — старший викладач кафедри історії філософії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

1954 — отримав учений ступінь кандидата філософських наук.

1956 — виконуючий обов'язки доцента.

1958 — отримав учене звання доцента.

1961 — доцент кафедри історії філософії Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

1964 — отримав учений ступінь доктора філософських наук. Засту­пник декана історико-філософського факультету Київського державно­го університету ім. Т.Г. Шевченка.

1965—1968 — декан філософського факультету Київського держа­вного університетц ім. Т.Г. Шевченка.

1966 — отримав учене звання професора.

1967—1968 — завідувач кафедри етики, естетики і логіки філософсь­кого факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Голова редакційної колегії «Вісника Київського університету. Серія філософії».

1968                                                                                       — директор Інституту філософії АН УРСР. Член редакційної колегії журналу «Питання філософії».

1969                                                                                      — обраний членом-кореспондентом АН УРСР.

1969—1971 — головний редактор журналу «Філософська думка».

1972—1987 — віце-президент Філософського товариства СрСр. Голо­ва правління Українського відділення Філософського товариства СРСР.

1978 — обраний академіком АН УРСР.

1979—2001 — головний редактор журналу «Філософська думка».

1979—1983 — член Бюро Наукової ради при Президії АН УРСР «Філософські питання сучасного природознавства».

1979—                                                                                                   1987          — віце-президент Філософського товариства СРСР.

1980—                                                                                                    1984         — голова Бюро методологічних семінарів при Президії АН УРСР.