7. РЕЛІГІЙНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ У XXI СТОЛІТТІ

магниевый скраб beletage

Чи призначено релігійному фундаменталізмові зберегтися в XXI ст. або його зреш­тою будуть розглядати як тимчасове явище, пов'язане зі збігом певних історичних обставин? Питання майбутнього фундаменталізму має два різних сценарії. Перший ставить під питання можливість тривалого існування в сучасному світі будь-якого політичного руху, що має релігійну основу і висвітлює деякі обмеження фундамен- талізму як політичного проекту. Відповідно до цієї точки зору, релігія фундамента- лістів є по суті одним із симптомів тих складних перетворень, які спричинює моде­рнізація. Але зрештою вона приречена, тому що не відповідає основній суті самого процесу модернізації. У модернізації як поширенні західного способу життя, вті­ленні ліберальних цінностей є перспектива, оскільки цьому процесу сприяє спря­мованість на економічну глобалізацію і поширення ліберальної демократії. Отже, релігія буде, як і колись, зведена до приватної сфери, а світські політичні рухи зно­ву будуть змагатись у вирішенні суспільних питань. Ця проблематика знаходить­ся в центрі уваги сучасних рілігієзнавців, зокрема кафедри релігієзнавства Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка, яку очолює професор В. І. Лубський.